دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی   پیشرفت

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ تبیین و بایسته های اجرا

بیست‌و‌نهم و سی‌ام اردیبهشت ماه 1400
 
 فراخوان کنفرانس محورهای کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جست‌وجوی مقالات بروشور کنفرانس

محورهای کنفرانس


  1. تبیین و تشریح هر یک از فرازهای مبانی و اصول
  2. تبیین و تشریح هر یک از مفاهیم اساسی مندرج در آرمان و رسالت
  3. تبیین و تشریح هر یک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در افق
  4. تبیین و تشریح هر یک از تدابیر
  5. بایسته‌های اجرای هر یک از تدابیر یا مجموعه‌ای از تدابیر همسو

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.